Redakcja

Redaktor Naczelny

dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz, prof. nadzw.
Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
ul. Borowska 211a, 50-556 Wrocław
Tel./Fax: (71) 784 05 10
redakcja@forumzakazen.pl

Zastępca Redaktora Naczelnego

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kübler
Stowarzyszenie na Rzecz Badania i Leczenia Sepsy „Pokonać Sepsę”
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
Tel. 71 733 23 10
andrzej.kubler@umed.wroc.pl

Zastępca Redaktora Naczelnego

dr n. med. Beata Kowalska-Krochmal
Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
ul. Borowska 211a, 50-556 Wrocław
Tel./Fax: (71) 784 05 10
redakcja@forumzakazen.pl

Zastępca Redaktora Naczelnego

dr n. med. Beata Mączyńska
Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
ul. Borowska 211a, 50-556 Wrocław
Tel./Fax: (71) 784 05 10
redakcja@forumzakazen.pl

Sekretarz Redakcji

dr n. med. Adam Junka
Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
ul. Borowska 211a, 50-556 Wrocław
Tel./Fax: (71) 784 05 10
redakcja@forumzakazen.pl

Konsultant ds. statystyki

prof. dr hab. n. med. Andrzej Tukiendorf
Pracownia Biostatystyki Klinicznej Zakład Radioterapii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
a.tukiendorf@po.opole.pl

Dział SEPSIS

Redaktor Zarządzający Działem
prof. dr hab. n. med. Andrzej Kübler

Stowarzyszenie na Rzecz Badania i Leczenia Sepsy „Pokonać Sepsę”
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
Tel. 71 733 23 10
andrzej.kubler@umed.wroc.pl

Redaktor Działu
dr hab. n. med. Waldemar Goździk, prof. nadzw.
Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
Tel.: 71 733 23 10
waldemar.gozdzik@umed.wroc.pl

Redaktor Działu
dr hab. n. med. Marzena Zielińska
Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
Tel.: 71 733 23 62
marzena.zielinska@umed.wroc.pl

Redaktor Działu
dr hab. n. med. Barbara Adamik
Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
Tel.: 71 733 23 50
barbara.adamik@umed.wroc.pl

 

Rada Naukowa

Dr . n. med. Grzegorz Chodaczek, Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej, Port Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Dr hab. n. med. Anna Chrapusta, Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarystycznej, Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera W Krakowie

Dr n. med. Grzegorz Ciesielski, University of Tampere, Institute of Biomedical Technology

Dr n. med. Adam Domanasiewicz, Szpital im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, Oddział Chirurgii Ogólnej

Prof. nazdw. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat, Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Zakład Mikrobiologii I Immunologii Klinicznej

Prof. Stefania Giedrys-Kalemba, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii

Prof. Andrzej Gładysz, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych

Prof. Grażyna Gościniak, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład Mikrobiologii

Dr Paweł Grzesiowski, Fundacja Instytut Profilaktyki Zakażeń

Prof. Andrzej Horban, Konsultant Krajowy w dziedzinie Chorób Zakaźnych, Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Prof. Jacek Imiela, Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, Oddział Chorób Wewnętrznych i Nefrologii

Prof. Andrzej Jankowski, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra i Klinika Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej

Prof. Arkadiusz Jawień, Szpital Uniwersytecki Nr 1 im. dr. A. Jurasza, Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii

Dr n. med. Mariusz Kózka, 5 Wojskowy Szpital Kliniczny w Krakowie, Klinika Chirurgii

Dr n. med. Grzegorz Krasowski, Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Prof. Tomasz Kręcicki, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi

Prof. Wojciech Kustrzycki, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, Klinika Chirurgii Serca

Dr. n. med. Krzysztof Kuszewski, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego,  Zakład Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia oraz Szpitalnictwa

Prof. Sławomir Majewski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Wenerologii

Dr n. med. Mirosława Malara, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. Joanna Narbutt, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,  Klinika Dermatologii i Wenerologii

Prof. Georg Peters, University of Münster, Institut of Medical Microbiology

Prof. Tadeusz Płusa, Wojskowy Instytut Medyczny w Waszawie, Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii

Prof. Anna Przondo-Mordarska, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład Mikrobiologii

Prof. Stefan Sajdak, Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Klinika Ginekologii Operacyjnej

Prof. Krzysztof Simon, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, I Oddział Chorób Zakaźnych

Prof. Jadwiga Snarska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Chirurgii

Prof. dr hab. n. med. Leszek Szenborn, Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. Maria T. Szewczyk, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego

Prof. Maciej Wilczak,  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra i Zakład Edukacji Medycznej

Prof. Wojciech Witkiewicz, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Oddział Chirurgii Naczyniowej

Dr. n. med. Kamil Wolyniec, University of Mellbourne, Sir Peter MacCallum Department of Oncology, Austrialia