Stowarzyszenie Naukowe
Leczenia Ran

Scientific Wound Management Association

Z powodu ran trudno gojących się cierpi ponad pół miliona osób w Polsce, na świecie zaś ponad 20 milionów
Stowarzyszenie Naukowe Leczenia Ran to towarzystwo naukowe, którego nadrzędnym celem jest szerzenie edukacji w dziedzinie nowoczesnych rozwiązań w leczeniu ran wśród pielęgniarek, położnych, lekarzy, mikrobiologów, ratowników medycznych i wszystkich tych, którzy w swojej codziennej pracy spotykają się z problemem ran trudno gojących się.
 
We współpracy z innymi towarzystwami naukowymi i wybitnymi ekspertami tworzymy wytyczne i prowadzimy działalność naukową w celu podniesienia poziomu leczenia w Polsce. 

Aktualności

Zostań członkiem SNLR

Zarząd SNLR tworzą eksperci

Prezes Zarządu

mgr Zuzanna Konrady
kontakt@snlr.pl

 

Wiceprezes Zarządu

dr hab. n. med. Anna Chrapusta
chrapusta@snlr.pl

Wiceprezes Zarządu

dr n. med. Grzegorz Krasowski
krasowski@snlr.pl

 

Sekretarz

prof. dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz
kontakt@snlr.pl

 

Skarbnik

Krzysztof Nowiński

Członek Zarządu

dr hab. n. med. Marek Kucharzewski

Członek Zarządu

mgr Anna Mirosz

 

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca

dr n. med. Beata Kowalska-Krochmal

 

Członek

lic. piel. Kaja Witkowska-Torz

 

Członek

mgr Bogumiła Aziewicz-Gabis

 

Pełnomocnicy

Koordynator Grupy Roboczej Ekspertów ds. Praktyki SNLR

mgr Anna Zdun
(powołanie na mocy Uchwały Zarządu nr 6/2023 z dn. 12.12.2023 r.)

Pełnomocnik Zarządu ds. współpracy międzynarodowej

mgr Kinga Spyrka
(powołanie na mocy Uchwały Zarządu nr 1/2024 z dn. 09.01.2024 r.)

Pełnomocnik Zarządu ds. organizacyjno-prawnych

Mariola Piotrowska
(powołanie na mocy Uchwały Zarządu nr 7/2023 z dn. 12.12.2023 r.)

Członkowie wspierający

Oficjalne czasopismo
Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran

Forum Leczenia Ran

Zapraszamy na konferencje

Jedyny niezależny portal o leczeniu ran w Polsce

Pod patronatem Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran