Zarząd Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran podjął uchwałę o przyjęciu w poczet członków Towarzystwa kolejnych 92 osób, które przesłały deklaracje członkowskie do 31 grudnia 2020 r. Kolejne deklaracje będą rozpatrywane na następnym zebraniu Zarządu Stowarzyszenia. Zachęcamy do dołączania do naszego Stowarzyszenia: www.snlr.pl/zostan-czlonkiem/

Uchwała nr 1/2021
Zarządu
Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran
z dnia 12 stycznia 2021 r.
w sprawie
przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia

  1. Działając na podstawie § 10 ust. 1 i 2 Statutu Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran, w związku ze złożonymi przez stronę internetową SNLR deklaracjami w dniach 01.04 – 31.12.2020 r., Zarząd postanawia przyjąć w poczet i wpisać na listę Członków Stowarzyszenia 92 osoby, których dane zawarte są w załączniku nr 1 do uchwały.
  2. Wykonanie uchwały w zakresie dokonania wpisu na listę członków powierza się Sekretarzowi Stowarzyszenia.
  3. Zarządza się podanie uchwały do wiadomości Członków Stowarzyszenia poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Stowarzyszenia.
  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Zostań członkiem Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran – działajmy wspólnie na rzecz poprawy jakości leczenia:

www.snlr.pl/zostan-czlonkiem/

Członkowie SNLR otrzymują zniżkę na uczestnictwo w IV Forum Leczenia Ran oraz bezpłatnie czasopismo naukowe Forum Leczenia Ran. W 2021 r. opłata za członkostwo wynosi: 50 zł/rok dla członka zwyczajnego, 25 zł/rok dla członka studenta.