W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran pragnę złożyć serdeczne podziękowania i wyrazy najwyższego uznania dr. hab. n. med. Markowi Kucharzewskiemu w związku z zakończeniem bieżącej kadencji na stanowisku Prezesa Zarządu SNLR.

Dziękujemy Panu Profesorowi za 4 lata owocnej i aktywnej pracy na rzecz szerzenia edukacji w zakresie opieki nad pacjentem z raną, za wiele wspólnych inicjatyw naukowych i doskonałą realizację założeń, jakie od początku istnienia przyświecały Zarządowi i wszystkim Członkom Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran. Wyznaczone priorytety rozwoju dziedziny leczenia ran w Polsce zaowocowały opracowaniem szeregu wytycznych postępowania terapeutycznego oraz organizacją licznych spotkań naukowo-szkoleniowych, które przyczyniły się do zwiększenia kompetencji tysięcy przedstawicieli personelu medycznego w całym kraju.

Gratulujemy wielu sukcesów osiągniętych dzięki ogromnemu zaangażowaniu, chęci i pasji do dzielenia się swoją rozległą wiedzą i doświadczeniem. Głęboko w pamięci zachowamy okres tej wzajemnej, twórczej współpracy i żywimy nadzieję na jej kontynuację w kolejnych latach działalności Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran.

Jako Sekretarz Zarządu SNLR, proszę o przyjęcie słów uznania, podziękowania i szacunku oraz życzeń zdrowia i wszelkiej pomyślności, tak osobistej, jak i zawodowej.

Prof. dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz
Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran