Zarząd Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran

Prezes Zarządu

mgr Zuzanna Konrady
konrady@snlr.pl

Wiceprezes Zarządu

dr hab. n. med. Anna Chrapusta
chrapusta@snlr.pl

Wiceprezes Zarządu

dr n. med. Grzegorz Krasowski
krasowski@snlr.pl

Sekretarz Zarządu

prof. dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz
kontakt@snlr.pl

Skarbnik

Krzysztof Nowiński
kontakt@snlr.pl

Członek Zarządu

dr hab. n. med. Marek Kucharzewski
kontakt@snlr.pl

Członek Zarządu

mgr Anna Mirosz

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca

dr n. med. Beata Kowalska-Krochmal

Członek

lic. piel. Kaja Witkowska-Torz

Członek

mgr Małgorzata Chmielak

Pełnomocnicy

Koordynator Grupy Roboczej Ekspertów ds. Praktyki SNLR

mgr Anna Zdun
(powołanie na mocy Uchwały Zarządu nr 6/2023 z dn. 12.12.2023 r.)

 

Pełnomocnik Zarządu ds. współpracy międzynarodowej

mgr Kinga Spyrka
(powołanie na mocy Uchwały Zarządu nr 1/2024 z dn. 09.01.2024 r.)

 

Pełnomocnik Zarządu ds. organizacyjno-prawnych

Mariola Piotrowska
(powołanie na mocy Uchwały Zarządu nr 7/2023 z dn. 12.12.2023 r.)