Grupy Robocze

Interdyscyplinarny Zespół ds. opieki farmaceutycznej

(powołanie na mocy Uchwały Zarządu nr 2/2024 z dn. 09.01.2024 r.)

Lider zespołu:
mgr farm. Małgorzata Chmielak

Członkowie Zespołu:

 • prof. dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz
 • mgr piel. Zuzanna Konrady – Prezes SNLR
 • dr n. med. Grzegorz Krasowski
 • mgr piel. Anna Mirosz
 • mgr piel. Magdalena Sawicka
 • lek. Jakub Nowakowski
 • mgr farm. Marian Witkowski
 • mgr farm. Emilia Gąsińska
 • mgr farm. Daria Zielińska
 • mgr farm. Magdalena Osiecka-Pepłońska
 • dr n. farm. Przemysław Dalkowski

Interdyscyplinarny Zespół ds. Żywienia

(powołanie na mocy Uchwały Zarządu nr 2/2024 z dn. 09.01.2024 r.)

Lider zespołu:
dr n. med. Grzegorz Krasowski

Członkowie Zespołu:

 • mgr piel. Zuzanna Konrady – Prezes SNLR
 • lek. Katarzyna Tarara
 • mgr piel. Aneta Rzęsikowska
 • mgr farm. Małgorzata Chmielak

Interdyscyplinarny Zespół ds. Kompresjoterapii

(powołanie na mocy Uchwały Zarządu nr 2/2024 z dn. 09.01.2024 r.)

Lider zespołu:
dr hab. n. med. Marek Kucharzewski

Członkowie Zespołu:

 • dr n. med. Marcin Kucharzewski
 • dr n. med. Grzegorz Krasowski
 • dr n. med. i n. o zdr. Elżbieta Szkiler
 • mgr piel. Zuzanna Konrady
 • mgr piel. Kinga Spyrka
 • mgr fizj. Jakub Brela