Miło nam poinformować, że ukazał się już pierwszy numer czasopisma naukowego Forum Leczenia Ran, oficjalnego kwartalnika naszego Stowarzyszenia. Członkowie SNLR otrzymają czasopismo bezpłatnie, pozostałe osoby mogą je zamówić na stronie Wydawcy, Evereth Publishing: TUTAJ. Oficjalna strona czasopisma to: www.leczenieran.com.pl

W pierwszym numerze czasopisma Forum Leczenia Ran znalazły się między innym takie publikacje, jak:

  • Stanowisko SNLR w sprawie postępowania w ramach leczenia i opieki nad raną trudno gojącą się w okresie epidemii COVID-19 wywołanej przez wirus SARS-COV-2 – treść stanowiska i schematy postępowania przygotowane przez Grupę Roboczą ds. Praktyki SNLR 

  • Wykorzystanie ludzkiej błony owodniowej jako nośnika antyseptyków w leczeniu zakażonych ran przewlekłych – Agnieszka Klama-Baryła | Diana Kitala | Wojciech Łabuś | Małgorzata Kraut | Michał Szapski | Marek Kucharzewski

  • Zastosowanie pedobarografii oraz technologii CNC w procesie projektowania indywidualnego zaopatrzenia ortopedycznego u pacjentów z neuroosteoartropatią Charcota – diagnostyka, projektowanie i wykonanie – Aleksandra Bitenc-Jasiejko

  • Odleżyny jako problem XXI wieku – zakres wiedzy personelu pielęgniarskiego na temat leczenia ran – Rafał Danielewicz | Marika Ogrodnik

  • Zastosowanie wybranych innowacyjnych metod miejscowego leczenia przewlekłej rany w chorobie Buergera – opis przypadku -Mateusz Skórka | Dariusz Bazaliński | Marek Kucharzewski

  • Zastosowanie autogenicznych przeszczepów skórnych w leczeniu trudno gojącej się rany mostka – opis przypadku – Jakub Nowakowski | Cezary Danielecki | Karol Buszkiewicz | Agnieszka Ławnicka | Jerzy Sikorski | Paweł Bugajski | Krzysztof Słowiński

 

Patronaty czasopisma Forum Leczenia Ran

Czasopismo jest oficjalnym kwartalnikiem Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran, a honorowym patronatem zaszczyciły je także inne wybitne towarzystwa naukowe, wśród których wymienić należy: Polskie Towarzystwo Lekarskie, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Polskie Towarzystwo Leczenia Oparzeń oraz Towarzystwo Mikrobiologii Klinicznej. 

Redakcja czasopisma

Redaktorem naczelnym czasopisma jest dr hab. n. med. Marek Kucharzewski, Prezes Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz, prof. dr hab. n. med. Jerzy Strużyna, dr hab. n. med. Anna Chrapusta, dr n. med. Grzegorz Krasowski, prof. dr hab. n. med. Grzegorz Oszkinis oraz dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz, prof. nadzw. Sekretarzem redakcji jest mgr Zuzanna Konrady. 

Zachęcamy do przesyłania prac i opisów przypadków

Wszystkich Państwa gorąco zachęcamy do współtworzenia wraz z nami tego czasopisma. Naszym nadrzędnym celem jest szerzenie edukacji w dziedzinie nowoczesnych rozwiązań w leczeniu ran wśród pielęgniarek, położnych, lekarzy, mikrobiologów i wszystkich tych, którzy w swojej codziennej pracy spotykają się z problemem ran trudno gojących się. Zachęcamy do dzielenia się doświadczeniem w zakresie leczenia ran i przesyłania na adres redakcji opisów przypadków, prac naukowych i opinii dotyczących naszego czasopisma:  redakcja@forumleczeniaran.pl

Zamów prenumeratę lub pojedynczy numer czasopisma Forum Leczenia Ran: