Witaj na stronie nowego towarzystwa naukowego tworzonego przez ekspertów – Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran!

Zapraszamy do śledzenia aktywności dot. edukacji w zakresie leczenia ran w Polsce, które będziemy podejmować i o których będziemy pisać na tej stronie. Serdecznie zachęcamy pielęgniarki i lekarzy wszystkich specjalności, ortopedów, mikrobiologów i wszystkich tych, którzy w swojej pracy zawodowej spotykają się z problem ran trudno gojących się – do dołączenia do Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran (zostań członkiem SNLR, wypełniając formularz: http://snlr.pl/zostan-czlonkiem/). Wierzymy, że działając wspólnie możemy poprawić jakość leczenia i przyczynić się do rozwoju medycyny w Polsce.

Założycielami Stowarzyszenia są specjaliści, którzy od lat zajmują się leczeniem ran trudno gojących się z wielu perspektyw – są wśród nas wybitni chirurdzy, pielęgniarki, mikrobiolodzy. Pragniemy stworzyć towarzystwo naukowe zrzeszające ekspertów różnych dziedzin, by w sposób interdyscyplinarny wspierać personel medyczny, ale także pacjentów, których m.in. w obliczu starzejącego się społeczeństwa coraz częściej dotyka problem ran trudno gojących się. 

Cele Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran

Celami statutowymi Stowarzyszenia są:

 • rozwijanie i propagowanie wiedzy naukowej i praktycznej, postaw i działań sprzyjających jak najszerszemu propagowaniu wiedzy oraz osiągnięć dotyczących problematyki leczenia ran w Polsce i poza granicami kraju;
 • działalność na rzecz edukacji i upowszechniania wiedzy naukowej w zakresie praktyki medycznej oraz podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych pracowników medycyny oraz innych związanych z problematyką ran profesji członków Stowarzyszenia w zakresie nowoczesnych metod leczenia ran o różnej etiologii;
 • kształtowanie postaw społecznych i etycznych w praktyce naukowej i klinicznej;
 • tworzenie forum dyskusji i wymiany doświadczeń w interdyscyplinarnym gronie specjalistów zajmujących się leczeniem ran
 • szkoleniem środowiska medycznego w zakresie nowoczesnej terapii ran ostrych i przewlekłych o różnej etiologii;
 • działanie na rzecz poprawy dostępności metod i technik nowoczesnego leczenia ran w Polsce,
 • działanie na rzecz wdrażania nowoczesnych standardów leczenia ran o różnej etiologii do praktyki lekarzy, pielęgniarek i innych grup
 • zawodowych uczestniczących w procesie leczenia ran;
 • działanie na rzecz poprawy jakości merytorycznej szkoleń i kursów z zakresu leczenia ran w programach kształcenia lekarzy i pielęgniarek i innych związanych profesji; zarówno w programach kształcenia dyplomowego i podyplomowego, jak również kursów doszkalających.
 • wytwarzanie atmosfery koleżeńskiej współpracy, zaufania i wzajemnego szacunku między członkami Stowarzyszenia;
 • wspieranie wszelkich inicjatyw w gremium członków Stowarzyszenia w ramach pracy edukacyjnej w obrębie sekcji, grup roboczych i komisji problemowych;
 • przyczynianie się do promocji polskich osiągnięć naukowych poza granicami kraju;
 • wspieranie merytoryczne, organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują wyżej wymienione działania

Dołącz do nas!

Wspólnie tworzymy towarzystwo naukowe zrzeszające ekspertów, którym bliskie są nasze cele i dążenia. Członkowie SNLR otrzymają atrakcyjne zniżki na wszystkie konferencje organizowane przez Stowarzyszenie Naukowe Leczenia Ran, m.in. na prestiżowe IV Forum Leczenia Ran, które objęliśmy patronatem merytorycznym: www.flr2020.pl

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń członkowskich do Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran przez naszą stronę internetową: www.snlr.pl/zostan-czlonkiem.

Wspólnie działajmy na rzecz edukacji w dziedzinie nowoczesnych rozwiązań w leczeniu ran. Stwórzmy forum wiedzy i doświadczeń, które pozwoli podwyższyć standardy leczenia w Polsce i będzie wsparciem dla personelu medycznego w codziennych wyzwaniach terapeutycznych.